Een stukje historie van IJmuiden

De oorsprong van IJmuiden ligt in 1876 toen het Noordzeekanaal werd opengesteld.
De pieren van IJmuiden eind 19e eeuw

Het IJ en het Wijkermeer werden hiervoor ingepolderd. Veel kanaalwerkers bleven hier wonen en vormden de eerste bewoners. De nieuwe vestiging werd door Koning Willem III, IJmuiden gedoopt: monding van het IJ.

 De plaats ontwikkelde zich snel door de visserij en de scheepvaart. Op de route zult u vele herinneringen tegenkomen.