Bloemen in de duinen

Distelvlinder op blauwe zeedistel

Distelvlinder op blauwe zeedistel

Bloemen zijn overal, en zeker ook in de duinen bij IJmuiden. Soms heel klein, je moet er even aandacht voor hebben. Bloemen leveren nectar voor insecten, van kleine vliegjes tot prachtige vlinders. Zaden van planten en insecten zijn weer voedsel voor vogels. En voor mensen zijn bloemen inspiratie en genieten. Dus hoe meer bloemen hoe mooier en hoe beter!

Kijk op je route door de duinen eens goed om je heen: hoeveel verschillende bloemen kom je tegen? Het paarse duinviooltje, het witte duinroosje, het roze reigersbekje? Door de runderen en paarden die Natuurmonumenten in de duinen laat grazen blijven de graslanden gevarieerd en zijn er overal bloemetjes. Zo blijft ons duingebied een mooie plek voor veel dieren en planten.

Het gaat niet overal goed met bloemen en planten. Steeds meer bebouwing en wegen en grote stukken landbouwgrond zonder bloemen. Daarom komt Natuurmonumenten in actie. Actie voor meer bloemen, juist ook buiten de beschermde natuurgebieden!

Help ook mee! Ben je al lid van Natuurmonumenten? Als je nu lid wordt, krijg je een bloemenactiepakket als welkomstkado! Wil je meer over het duingebied weten, ga dan mee met een excursie via www.natuurmonumenten.nl.

De foto is © Natuurmonumenten en mag alleen bij dit bericht gratis gebruikt worden. Ander gebruik is niet toegestaan.

Natuurmonumenten